Præsentation

 • Født og opvokset på Island

 • Cand.psych. fra Århus Universitet i 1977

 • Studieophold i Midt- og Nord Italien i 1978-79, hvor man arbejdede med tilgangen demokratisk psykiatri. Har udgivet erfaringerne i bogform (se Forfatterskab)

 • Ansat ved Nordisk Ministerråd fra 1982-84 i et tværfagligt team med den fælles opgave at gennemføre en arbejdsmiljø- og ligestillingsundersøgelser i Island og Danmark, hvor mit område var psykisk arbejdsmiljø

 • Ansat ved distriktspsykiatrien i Herning fra 1984-1994, heraf de sidste 6 år som chefpsykolog. Erhvervede her bl.a. solid erfaring med langtidspsykoterapi med mennesker med psykotiske og andre svære psykiske lidelser

 • Privatpraktiserende psykolog fra 1994. Tilknyttet Psykologcentret i Herning fra 1994-2008. Ydernummer i sygesikringen indtil flytning til anden region i 2008. Egne hovedområder: psykoterapi, supervision og træning af personalegrupper.

 • Fra 2009 bosiddende i København med egen psykologklinik (Anemonevej 15, Hareskovby, 3500 Værløse). Tilbyder supervision, psykoterapi, undervisning og personaletræning (for uddybning se Arbejdsområder).

Efter- og videreuddannelse

 • Psykolognævnets offentlige autorisation som psykolog (se www.pn.dk)

 • Specialist i psykoterapi og supervision (Psykologforeningens specialistordning, reference: www.dp.dk)

 • Efteruddannelse i systemisk terapi og konsultation som led i efteruddannelsen af psykologer i Ringkøbing Amt. Omfang: ca. 10 dage om året i en 10-årig periode fra 1984-94. Undervisere bl.a. Carl Tom fra Canada; Elsa Jones og David Campell fra England; Allan Holmgren (DISPUK) og Rasmus Jordan m.fl. fra Danmark. Har siden løbende holdt mine kvalifikationer indenfor området ved lige
 • Modtaget intensive supervisionsforløb og kurser indenfor den psykodynamiske tilgang i perioden 1984-94. Undervisere bl.a. psykiatriske overlæger Lars Thorgaard, Bent Rosenbaum, Knud Goll, samt forskellige psykologer

 • Kortere kurser om bl.a. kognitiv terapi, familieterapi, gestaltterapi og eksistentiel psykologi.

 • Flere kurser og konferencer de senere år med fokus på narrative tilgange hos bl.a. Dispuk, 1 intensiv træningsuge i 2010 med Maggie Carey fra Australien, samt Internationale og Europæiske konferencer i "Narrative Therapy and Community Work" i hhv. Kristianssand, København og Adelaide i Australien.

Deltagelse i kurser og konferencer i 2009-2016

For at vedligeholde min kvalifikationer har jeg deltaget i følgende kursus og konferencer

2009:
 • Supervisionsgruppe for supervisorer. Inspiration og fornyelse. DISPUK, Snekkersten, 6 dage i alt i perioden 9. nov. 2009 - 8. september 2010

 • Narrativ terapi og poststrukturalistisk praksis, Masterclass ved Allan Holmgren. Arrangør: DiSPUK, Snekkersten. 29. juni-1. juli 2009.

 • 11. Europæiske Psykologkongres, EFPA (European Federation of Psychologist’s Associations), Oslo i 4 dage i juli 2009

 • Kursus i Storytelling i terapi og supervision ved psykolog Grethe Bruun, Dansk Psykologforening, 2.-3. september 2009

2010:
 • Diagnostik og pysykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser. Arrangør: Institut for psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser. Fjorden, 23. januar 2010.

 • Narrativ terapi. Intensiv workshop.” Extending ideas and Practices in Narrative Therapy.” Psykolog Maggie Carey , Astralien. Afholdt i Rovaniemi, Finland, 21.-26.marts 2010.

 • Mindfulness Baseret Kognitiv terapi. Mindfulnesstræner uddannelse Trin 1, ved Kognitivcenter Fyn. Afholdt påKreta den 22.-26.maj 2010.

 • Psychosis and Complexity. Herunder: Cognitiv behavior therapy for Schizoprenia og Challenging Psychosis. Psykolog Gillian Haddok fra England, hos CEKTOS, København 12.-13. maj 2010.

 • Anxiety and OCD Disorders ved professor Paul Salkoviskis, hos CEKTOS, København 29.-30. September 2010.

2011:
 • Mentalization based practice ved Professor Eia Asen, Storstrøms Kreds I Dansk Psykologforening, Næstved 25. februar 2011.

 • Intersubjectivity in Psychoterapi and Consultation. Undervisning ved psykologerne: Jaakko Seikkula (Finland), Harlene Anderson (USA), Maggie Carey (Australia), John Sotter (England), Colwyn Trevarthen (Skotland). Afholdt i Finland, Hämeenlinna 9.-11.juni 2011

 • 12. European Congress of Psychology, EFPA, Istanbul 4.-8. Juli 2011.

2012:
 • Tværfaglig supervision ved bl.a. Psykologerne Nicole K Rosenberg, Claus H. Jacobsen, Annette Holmgren og overlæge Morten Kjølby, Psykiatrisk Hospital I Århus 19.-20. januar 2012.

 • Inspirationskurus for supervisorer ved Dorthe Lund Jacobsen, Inpraxis, Hillerød, 6 hele dage fordelt over hele året 2012.

 • 30. International Congress of Psychlogy: ”Psychology serving humanity” med deltagelse af 5500 psykologer fra 103 lande, Sydafrika, Cape Town 22.-27.juli 2012.

 • International Narrativ konference. Arrangør bl.a. Narrativ Praksis i København. Afholdt i Købehavn 15.-17.august 2012.

 • Responding to the Colonizing Panopticon within Narrativ Practice. Postconference Workshop med Psykolog Art Fisher (USA), Arrangør bl.a. Narrativ Praksis i København. Afholdt i København 18.-19.august 2012.

 • Psykiatritopmøde. Dialogen i fremtidens psykiatri. Frederiksberg gymnasium den 6. oktober.

 • "Fra reservat til fællesskab" ved Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Vejle 24.-25.oktober 2012.

 • "Intensive short term dynamic psychoterapy. Working effectively with emotions in psychotherapy". Internationalt seminar ved Psykolog Patricia Della Dellva. Arrangør: Psykoterapeutisk Selskab, Dansk Psykologforening, København 26. oktober 2012.


2013:
 • Forelæsningerne "Does CBT work in routine clinical practice, or only in the ivory towers of the researchers?" og "Intensiv, kort og effektiv behandling af angstldelser. En oversigt over den nyeste forskning." ved professor Lars-Göran Öst, CEKTOS København 2 februar 2013

 • "11th International Narrative Therapy and Community Work Conference". I Adelaide, Australien. Hele uge 9 2013 . (Konference samt to dages pre-konference workshop).

 • Temadagen "Gender and Sex Belonging" ved professorerne Esben Esther Pirelli-Benestad og Else Almås. I Adelaide, Australien. 4 marts 2013 .

 • Temadagen "Working with Voices" med Ron Coleman. I Adelaide, Australien. 5 marts 2013 .

 • "Kognitiv terapi. Behandling af aggression og vrede". Masterclass ved professor Ray Novaco. Arrangør CETKOS, København 21. marts 2013.

 • The 13th European Congress of Psychology. Stockholm, Sverige den 9-12 juli 2013.

 • Narrativ konflikthåndtering. Ved John Winslade 4 september 2013. Arrangør: DISPUK.

 • Psykiatritopmøde i København 5 oktober 2013. Arrangør: Det Sociale Netværk.

 • DPSPs internationale seminar i København med Alan Fruzzetti: "Dialiktisk adfærsterapi og mindfulness", 25 oktober 2013. Arrangør: DPSP (Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer).

 • Narrative refleksionsaftener. Arrangeret af Narrativ praksis i København. Den 3. oktober, 21. november 2013 samt 22. januar 2014.


2014:

 • Workshop om den narrative supervisor. Ved psykolog Anne Romer. DISPUK, Snekkersten, den 9. januar 2014.

 • Supervision af andre faggrupper II. Odense den 27. og den 28. januar 2014. Ved psykolog Benedicte Schilling. Arrangeret af Dansk Psykoterapeutisk Selskab under Dansk Psykologforening.

 • "Meta-kognitiv terapi til borderline personlighedsforstyrrelser" ved Professor Hans Nordahl. Den 17. januar 2014. Arrangeret af CEKTOS (Center for Kognitiv terapi og supervision) København.

 • To dages workshop med Ph.D Scott D. Miller under titlen "Feedback informed Treatment - intensive", DPSP i Århus 24-25 februar 2014.

 • "Compassion Focused Therapy- advanced level" ved Professor Paul Gilbert. Den 14. Marts 2014. Arrangeret af CEKTOS, København.

 • "An Experimential Learning Community in Postmodern Social Constructive Practices across Cultures, Contexts & Disciplins. Transforming Collaborative Relationships and Dialogue in Action, Therapy, Education, Research, Organisations etc.", ved Harlene Anderson ph.d. USA: International Summer Institute. En intensiv træningsuge d. 15.-20 juni, 2014. Blev afholdt i Mexico.

 • 3rd European Conference in Narrativ Therapy and Community Work. Den 2-4 juli 2014, Lasi, Rumænien. Deltagelse I to pre-konference workhops ved den Narrative Konference, den 30. juni og den 1. juli 2014.

2015:

 • "Emotional Schemas" ved professor Robert Leahy. Afholt ved Cektos i København d. 23 januar.

 • "Personlighedsforstyrrelser" ved professor John F. Clarkin. Internationalt seminar i Århus d. 8 maj, afholdt af Psykoterapeutisk Selskab under Dansk Psykologforening.

 • "Latin American Congress of Collaborative and Dialogical Practices", 22-25 april, Tucoman, Argentina. Afholdt selv halvanden times workshop: "Brugerdeltagelse i supervision af professionelle"

 • DISPUKs grundlovsseminar i 2015 med Per Schultz Jørgen og Rasmus Willing. Per Schultz Jørgensen: Hvordan styrker vi børn og unge i en omskiftelig og usikker verden. Rasmus Willing: Om konkurrencestaten og dens konsekvenser.

 • Third International Conference on Dialogical Practice: 1) Dialogue of everyday life. 2) Dialogue and social justice. 3) The dialogical body. D. 23-25 september i Kristianssand, Norge.

 • Psykiatritopmøde i København, 3. oktober 2015.

 • Konference i Vejle: Psykosocial rehabilitering, d. 22 og 23 oktober 2015.

 • "Minding the Body". Om psykoterapi ved spiseforstyrrelser og selvskade ved professor Finn Skårderud. Afholder i København af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer d. 30 oktober 2015.

 • Inspiration om konsultation og supervision. Masterclass ved Paolo Bertando. Afholdt af cand.psych. Jytte Gandløse og psykiater Staffan Røijen, København d. 20 november 2015.

2016:

 • Second Conference on Cognitive Psychology (CCP2016), Beijing, Kina, 28. februar til 1. marts 2016.

 • "Narrativ praksis og poststrukturalistisk filosofi" ved filosof Tood May, 30-31 maj 2016. Arrangeret af DISPUK, Snekkersten.

 • "Lidelse og robusthed" ved filosofferne Ole Fogh Kirkeby og Todd May, 5. juni 2016, i DISPUKS Grundlovsseminar.

 • The International Congress of Psychology 2016 (I`CP2016), Yokohama, Japan, 24-29 juli 2016.

 • "Jeg ved ikke hvad jeg vil!", workshop med Martin Nevers, om tvivl, og om forskellen mellem at snakke i nutid og datid. Arrangeret af STOK, d. 11 oktober 2016

 • Metakognitiv terapi: Hvorfor er den så effektiv og hvordan afgiver den fra andre terapeutiske retninger? Ved Psykolog Maiken Lykke Christiansen. Organiseret af Dansk Psykologforening den 16. september 2016.

 • DPSPs internationale seminar i København. Evidens - Zeitgeist eller Sandhed? Hvordan påvirker evidenskrav psykoterapiens evolution, patiensbehandlingen, psykologen, vidensudviklingen? Organiseret af Dansk Psykologforening den 7 oktober 2016.

 • Psykiatritopmøde i København den 8. oktober 2016.

 • "Rammen, rummet og grænserne i psykoanalyse/psykoterapi", en kursusdag med psykoanalytiker dr. phil. Judy Gammelgaard. Arrangeret af Dansk Psykologforening d. 4 november 2016.

2017:

 • "Metakognitiv terapi: To dages introduktion til metakognitiv terapi" ved psykolog Pia Callesen, CEKTOS, København. Den 17. og den 24. januar 2017.


 • "3rd International Conference of Collaborative and Dialogical Practices", Guajara Campus, University of Laguna, Tenerife, Spanien. 30.marts-2 april 2017. Jeg har halvanden times workshop omkring: Brugerdeltagelse I supervison af fagpersonale

 • "Alle kan tale om traumaer", ved psykolog Annette Holmgren. Dispuk, Snekkersten. Den 4. og den 5. maj 2017

 • Nordisk kongres i Reykjavik ved STOK, Dansk Forening for systemisk terapi og konsultation. Den 31. maj-2. juni 2017, i Reykjavik

 • EFPA: European Congress for Psychology 2017. "Psychology addressing society's greatest challenges". Amsterdam, juli 11-14, 2017.

 • "8th Together Against Stigma Conference", Cophenhagen, med landskampagnen EN AF OS som hovedarrangør. September 20-22, 2017

 • "Kognitiv terapi ved mennesker med dobbeltdiagnose". Underviser Søren Søberg Hansen, af psykologhuset Kognitivt fokus. Den 24. og 25. oktober samt den 8. og den 9. november 2017

2018:

 • "Communication and learning. International Congress". 10-12 Feburar 2018, i Kota Kinablu, Malaysia. Ved International Institute of Engineers and Research.


 • Fem dages kursus januar - marts 2018 i metakognitiv terapi, ved Bodil Burlian Sørensen, Neokognitivt institut, København. Teori og praksis


 • Workshop: "Hvordan kan vi reducere volden i hverdagen? Vold, skam og skyld" ved James Gilligan, DISPUK, 12. marts 2018


 • Workshop: "Det narrative interview som metode til både forskning, behandling og undervisning" ved Carol Gilligan. DISPUK. 13. marts 2018.


 • "Narrativ konfliktmediation i teori og praksis" ved Gerlad Monk, professor i Californien. Afholdt af DISPUK. D. 20-21 august 2018.


Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44