Kurser og foredrag

Med udgangspunkt i min mangeårig erfaring fra arbejdet som psykolog, supervisior og personaletræner, kan jeg bl.a. tilbyde kurser og foredrag indenfor følgende temaer: 

”Liv i Fokus” tænkningen:

 • Om at arbejde med værdier, livsdrømme og forventninger
 • Hverdagslivsbeskrivelser som redskab
 • Om at arbejde med brud, vendepunkter og højdepunkter i et liv med sindslidelse
 • At lære registrering og anderledes håndtering af destruktive handlemønstre
 • Om personlig integritet som en vigtig forudsætning for arbejdet i socialpsykiatrien
Livshistoriefortællinger:
 • Hvad dækker begrebet ”livshistorie” og hvilke lag indeholder det?
 • Metodeudvikling af livshistorien
 • Om de 4 faser i arbejdet med at anvende livshistorien: 1. Forberedelse – 2. Den fri fortælling – 3. At arbejde med bestemte temaer – 4. Opfølgning og implementering.
 • Livshistoriens mange anvendelsesområder både i forhold til klienter og personalegruppe

Deltager i min fritid i et landsdækkende livshistorienetværk (LIFO netværket).

Recovery og rehabilitering - Undervisning og træning i bl.a.:

 • Om at arbejde med recovery i teori og praksis. Fokus: Hvad er klientens andel og hvad kræver det af medarbejderne?
 • Rehabilitering som teori og praksis (med baggrund i både dansk og hollandsk litteratur og erfaringer)
 • Motivationssamtalen i teori og praksis (med udgangspunkt i bl.a. bogen ”Motivationssamtalen” af Miller og Rollnick fra 2004)
 • At arbejde med stemmer. Teoretisk forståelse, træning og i udvalgte situationer også deltagelse af klienten
 • Om sammenhængen mellem stemmehøring, livshistorie og recovery
 • Om at forstå og arbejde med personer der lider af angst, depressioner, psykoser, personlighedsforstyrrelser og/eller misbrug

Psykisk arbejdsmiljø

 • Hvad er psykisk arbejdsmiljø – og hvad er forudsætningerne for at det fungerer?
 • Om udbrændthed og nødvendige tiltag for at vende udviklingen
 • Om vold og voldsforebyggelse. Undervisning og træning.

Systemisk teori og praksis

 • Teoretisk grundlag og centrale begreber i den systemiske tilgang
 • At indøve systemiske færdigheder som spørgeteknikker og anerkendende tilgange
Psykodynamisk teori og praksis  
 • Teoretisk grundlag og centrale begreber i den psykodynamiske tilgang
 • Om at træne personalet i at arbejde med indsigt og håndtering af ”afgiftning”, parallelprocesser og overføring-modoverføring

Organisationsudvikling

 • Om at forstå egen organisation som et system og en kultur
 • At forholde sig til konflikter, upræcis kommunikation og uklare kompetencer både internt i personalegrupper og mellem personale og ledelsesniveauet

Nye kurser:

Robusthed

 • Robusthedsbegrebet. Dilemmaer og muligheder
 • Robusthed som indviduel færdighed
 • Robusthed som et robust team, ledelse og arbejdsmiljø
 • Robusthed handler meget om strategier på flere niveauer
 • Hvordan styrker man robustheden på en arbejdsplads?
 • øvelser, opgaver og drøftelser

Ikke-konfronterende pædagogik

 • Om stærke fællesskaber, trivsel og godt arbejdsmiljø
 • Anerkendelse og en ikke-konfronterende metode
 • Anerkendelse i praksis
 • Konflikttrappen
 • Mediation i konflikter
 • Øvelser, opgaver og drøftelseStatuer af Camilla Baden

Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44