Bøger

Artikler

Bøger

Medforfatter til følgende bøger:

  • Frigørelse – ikke helbredelse. Om demokratisk psykiatri i Italien og distriktspsykiatrien i Danmark”, Gunnarsson, R. og J. Gustafsson, Forlaget Tiderne Skifter, København 1981
  • Liv i Fokus. Det sindslidende menneske i hverdagen”, Ramian, K. og J. Gustafsson, Forlaget Systime, Århus 1998 
  • Livshistorien – en vej til det menneskelige”, Gustafsson, J. og K. Ramian, Forlaget Systime Academic, Århus 2003
  • Livshistoriefortællinger - nøglen til livet”, red. J. Gustafsson, forlaget Frydenlund, 2014


Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44