Arbejdsområder

Supervision og personaletræning

Disse områder fylder mest i min hverdag. Jeg har en mangeårig erfaring med opgaver i hele landet, og har fortsat interesse herfor, men vil efter flytning til Sjælland særlig gerne udvide mit samarbejde her.

 • Klientsupervision: Supervisionen har her til formål at bidrage til at det involverede personale får afklaret deres samspil med klienterne kombineret med formidling af teoretiske og metodiske forståelser af problemstillingerne. Den største målgruppe er personale med tværfaglige uddannelser ansat i socialpsykiatrien, derudover superviserer jeg i forhold til personale der arbejder med mennesker med misbrug, udviklingshæmning og hjerneskade eller kombinationer af disse vanskeligheder.

 • Personaletræning: Fokus i supervisionen er her bistand og sparring til at løse interne konflikter og problemstillinger der knytter sig til bl.a. organisationsændringer, -omstillinger og afklaringer af værdigrundlag

 • Brugerinvolvering: Med baggrund i min faglige ballast som både psykoterapeut og supervisor, har jeg nu i nogle år også arbejdet med brugerinvolvering i selve supervisionsseancerne, hvor det vurderes fagligt relevant og forsvarligt. Fokus er her som oftest samarbejdet, gensidige forventninger og holdninger mellem personalet og brugeren.
Andet

Jeg tilbyder også følgende:
 • Psykoterapi: Individual-, par- og familieterapi på egen klinik i forhold til en bred vifte af problemstillinger. Har særlige forudsætninger for behandling af voksne og unge med bl.a.:

  - Kriser
  - Angsttilstande
  - Depression
  - Kroniske smerter og lidelser
  - Identitetsvanskeligheder

  Mine forudsætninger er kendskab til og mangeårig erfaring med praktisering af systemiske, psykodynamiske, narrative og kognitive metoder.

 • Undervisnings-, kursus- og træningsforløb: Udover arbejdet som terapeut og supervisor har jeg stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre undervisnings- og træningsforløb med personalegrupper indenfor socialpsykiatrien og tilgrænsende områder. Herunder kursusforløb og netværksarbejde indenfor bl.a. ”Motivationssamtalen”, ”Stemmehøring”, ”Robusthed”, ”Liv i fokus” og ”Livshistoriefortællinger”.Statuer af Camilla Baden

Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44