Orion i Hillerød

Bostøtte Rudersdal Kommune

Halsnæs kommune

Socialpsykiatri Odsherred

Psykiatrigruppen i Vejle Kommune

Birkevangen

Odense kommune

Psykiatrigruppen i Vejle Kommune

"Psykiatrigruppen i Vejle Kommune giver tilbud til sindslidende fra 18 år, som har brug for en specialiseret socialpsykiatrisk indsats. En indsats der tager udgangspunkt i den enkeltes hverdagsliv og ønske til dette.

Psykiatrighruppen består i dag af en række specialiserede teams, som varetager opgaverne i forhold til borgeren - sagsbehandlergruppen, botilbud, støttecenter og træningscenter. Hvert team modstager supervision ca. 10 gange årligt. Jonas Gustafsson har været tilknyttet Psykiatrigruppen i Vejle Kommune som supervisor siden 1998. Samarbejdet med Jonas Gustafsson har udvikelig sig igennem årene i tak med, at de socialpsykiatriske tilbud er udvidet, således at han i dag er tilknyttet samtlige teams.

Supervisionerne tager som regel udgangspunkt i, hvad det enkelte team et optaget af de på det givne tidspunkt, men deles generelt op i en personaletræningsdel og en del med sagssupervision. Herudover har Jonas ved flere lejligheder været anvedt som underviser i et givet tema - eksempelvis livshistoriefortælling, iverførings-modoverføringsmekanismer, stemmehøring, o.a.

Et samarbejde med en supervisor der stærkker sig over så mange år, kunne gå hen og blive en var som ingen forholder sig til. Dette er ikke tilfældet for samarbejde mellem Jonas og Vejle Kommune, Psykiatrigruppen. Hvert år evalueres samarbejdet og konklusionen er, at både medarbejdere og ledelse er utrolig glade for smarbejdet med Jonas.

Jonas har en sjælden evne til at få den enkelte til at føe sig set, hørt og respekteret. Han udfordrer medarbejderne og ledelsen kontinuerligt på vores vanetænkning. Selv i de mest komplekse problemstillinger evner han er skabe overblik og få sat gang i refleksioner, som anviser handlemuliggheder. For mig er der slet ingen tvivl om, at Jonas - og det han står for - er blevet en betydelig del af det faglige substans i Psykiatrigruppen i Vejle Kommune. "En substans" som på trods af de mange år stadig udvikler sig bl.a. takker være en meget dygtig og kompetent supervisor, som jeg kun kan anbefale."

Birgit Holm, Psykiatrichef, Psykiatrigruppen i Vejle Kommune.


Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44