Orion i Hillerød

Bostøtte Rudersdal Kommune

Halsnæs kommune

Socialpsykiatri Odsherred

Psykiatrigruppen i Vejle Kommune

Birkevangen

Odense kommune

Bostøttemedarbejdere i Rudersdal Kommune

"Vi er en medarbejdergruppe på 9, som arbejder med psykosocial rehabilitering i Rudersdal kommune. Vi har igennem de sidste 5 år modtaget supervision fra Jonas Gustafsson 8 gange årligt.

Vi oplever Jonas som en yderst kompetent supervisor med et stort erfaringsgrundlag. Jonas benytter sig af en bred vifte af metoder, som giver gruppen og den enkelte medarbejder mulighed for selvindsigt og refleksion. Med sin narrative tilgang, fører Jonas os altid sikkert igennem de svære temaer. Vi arbejder i reflekterende teams, med bl.a: ”bevidning”, "speakers corner", ”skrivning af digte” m.m.

Derudover er der plads til og mulighed for deltagelse af borger i supervision, hvilket giver øget mulighed for fælles forståelse. Jonas evner, at skille borgers perspektiv og medarbejders oplevelse og igennem processen åbnes op for nye perspektiver og indsigter.

Supervisionen er formet som en vekselvirkning mellem egentlig supervision og undervisning, idet Jonas samler op på de temaer, vi beskæftiger os med. Det giver os konkrete redskaber til det daglige arbejde.

Supervisionen medvirker i høj grad til at udvikle vores faglige forståelse og virker fremmende på vores arbejdsglæde."

Anbefalingen er fra juni 2013.


Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44