Orion i Hillerød

Bostøtte Rudersdal Kommune

Halsnæs kommune

Socialpsykiatri Odsherred

Psykiatrigruppen i Vejle Kommune

Birkevangen

Odense kommune

Orion i Hillerød

"Jonas Gustafsson har i flere år varetaget gruppesupervision af medarbejdere i Orion, et bo- og rehabiliteringstilbud under region Hovedstands psykiatri. Desuden har Jonas undervist medarbejdere og beboere i Orion i emnet Livshistorie.

I supervisionen inviterer Jonas gerne sammen med kontaktpersonen beboeren ind i supervisionsrummet. Det giver en ønsket mulighed for at se de fælles emner fra flere sider og at reflektere over handlinger i respektfuldt samarbejde, ikke kun i medarbejdergruppen, men også i samarbejdet med beboeren. Ligeledes kan medlemmer af ledergruppen iviteres ind til supervisionen hvis emnet i medarbejdergruppen giver anledning til dette.

Denne form for åben superivison resulterer i synling læring i hele organisationen. Jonas viser i sine supervisionsmetoder, hvorleder problemer kan håndteres respektsfuldt, tilldsfuldt, mangfoldigt og udfordrende."

Elisabeth Kragh, uddannelsesansvarlig i Orion til d. 1 januar 2013

Anbefalingen er fra december 2012.


Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44