Orion i Hillerød

Bostøtte Rudersdal Kommune

Halsnæs kommune

Socialpsykiatri Odsherred

Psykiatrigruppen i Vejle Kommune

Birkevangen

Odense kommune

Socialpsykiatri Odsherred

Han gør supervision til en god og lærerig proces, som vi glæder os til - hver gang.

"Jonas Gustafsson har siden august 2000 undervist og superviseret personalet i Socialpsykiatri Odsherred og har herved været en vigtig part af den udvikling og den faglighed, som vi i dag hviler på.

Vi bruger Jonas til meget: fagsupervision, undervisning, enkeltmandssupervision, cafeseminar med brugerne og personale. Udvikling af organisationen og hvad vi ellers har haft problemer med gennem tiderne.

Han har ført os igennem svære perioder i organisationens historie og han har hjulpet medarbejder der har stået med svære faglige problemer.

Han er dygtig – han har været med til præge udviklingen af socialpsykiatrien i Danmark gennem sit arbejde og forfatterskab – han er god til at skabe tryghed i personalegruppen – han er god til at få nye medarbejdere ind i en sammentømret gruppe – han tør samarbejde med både brugere og personale i en supervision.

SOCIALPSYKIATRI ODSHERRED er et fælleskommunalt (Trundholm- , Dragsholm- og Nykøbing-Rørvig Kommune – fremtidigt Odsherred kommune) tilbud til psykisk syge borgere. Vi arbejder spredt i lokalområdet og samtidig skal vi fungere som en personalegruppe. Vi er 20 ansatte og har kontakt til 200 borgere.

Vi servicerer bofællesskaber, væresteder, akutboliger, har ansvaret for opsøgende arbejde og så selvfølgelig arbejdet som støtte- og kontaktperson.

Han kan noget som socialpsykiatrien kan bruge."

Gitte Hededam, Koordinator, Socialpsykiatri Odsherred.


Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44