Orion i Hillerød

Bostøtte Rudersdal Kommune

Halsnæs kommune

Socialpsykiatri Odsherred

Psykiatrigruppen i Vejle Kommune

Birkevangen

Odense kommune

Odense kommune

"Jeg har som leder i socialpsykiatrien i Odense kommune haft Jonas Gustafsson til at forestå supervision igennem de sidste 7 år.

Jonas har i supervisionen skabt mulighed for at alle medarbejdere har kunnet få mulighed for at reflektere i fagligt komplicerede sager. Den faglige reflektion har nået niveauer, det ikke er muligt at skabe selv, og den efterfølgende opsamling på faglige supervisioner er blevet suppleret med teoretiske input, der har højnet udbyttet og sat problemstillinger ind i en større sammenhæng. En del af supervisionen har taget form af personaletræning, hvor Jonas med sikker og konstruktiv håndtering har bragt medarbejderne sammen igen, når samarbejdet har været svært."

Erik Holm, Socialfaglig leder, Odense kommune.


Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44