Orion i Hillerød

Bostøtte Rudersdal Kommune

Halsnæs kommune

Socialpsykiatri Odsherred

Psykiatrigruppen i Vejle Kommune

Birkevangen

Odense kommune

Birkevangen

"Birkevangen har gennem ca. 7 år samarbejdet omkring supervision med Jonas. Birkevanger er Ribe amts socialpsykiatrisk botilbud i henhold til servicelovens § 92 og 93 normeret til 86 boboere. Birkevangen består af seks selvstændige boafdelinger på ad., 14 udflyningslejligheder, somt to selvstændige boafdelinger i henholdsvis Vejen og Hviding.

Vi bruger suerpvision som refleksion over vores daglige arbejde omkring beboerne, så vi hele tiden formår at have fokus på de områder der af vigtighed i samarbejdet med beboeren Vi har i mange år arbejdet på at ændre fokus for indsatsen fra at være sygdom/symptomer til at være det levende liv - hvor det er værdierne der er i fokus, hvor vi før meget hurtigt kom til at have ambbitioner på beboernes vegne. Supervisionen/undervisningen har betydet at personalet er blevet meget bedre til ikke at have ambitioner på andres vegne, at kunne rumme egen kaos, turde stå ved sig selv og at fokusere på hverdaslivet i stedet. Disse egenskaber har vi fået gennem personaletræningen fordi der bevidst er arbejdet med temaer om at turde stå ved sig selv og være tydelig som personale.

Fælles med boboerne har vi afholdt forskellig undervisning hvor temaet har været: brugerindflydelse, samarbejde imellem boboere og personale, hvordan arbejder vi med stemmer, Liv i fokus, livshistoriefortællinger, hverdagslivsbeskriver og motivationssamtalen."

Lone Steengaard, Leder af socialpsykiatrisk institution; Birkevangen i Bramminge

Jeg har været supervisor på Birkevangen siden 1998, og er stadig supervisor i 2013.


Jonas Gustafsson


Anemonevej 15
3500 Værløse

Mobil 23 28 74 44